Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim houdt in dat informatie aan anderen nooit gegeven mag worden zonder uw toestemming!

stilte