Tarieven

Het intake gesprek duurt één tot anderhalf uur en kost € 60 voor individuele cliënten. Dit gesprek is bedoeld om de problematiek in kaart te brengen. We bepalen gezamenlijk een realistisch en haalbaar tijdpad en hoeveel gesprekken daarvoor nodig zijn.

Alle vervolggesprekken (consulten) kosten € 60 per uur voor individuele cliënten.
Het begeleiden van echtparen/partners kost € 40 per uur per persoon. Dit geldt ook voor intakegesprekken waarbij meerdere cliënten betrokken zijn.
Coaching in het kader van KIES: € 30 per uur per kind.

Wanneer afspraken minder dan 12 uur van tevoren worden afgezegd, wordt het halve tarief in rekening gebracht.

 

Kamer van Koophandelnummer: 24457778