Werkervaring

Ik ben mijn carrière begonnen als schoolmaatschappelijk werker in een achterstandswijk. In die periode heb ik veel ervaring opgedaan met opvoedingsvraagstukken en ook had ik te maken met kinderen met een incestverleden.

Verder heb ik cursussen ontwikkeld en gegeven over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en het signaleren van kindermishandeling. Daarna ben ik enige tijd werkzaam geweest als algemeen maatschappelijk werker. Daarbij kreeg ik te maken met onder meer relatieproblemen en depressies. De toen gevolgde 2 jarige voortgezette opleiding (VO groepswerk) gaf mij niet alleen verdieping in het vak, maar ook een les- en supervisiebevoegdheid. De laatste jaren heb ik mij bezig gehouden met de oudere mens. In diverse verpleeghuizen heb ik ervaring opgedaan met problemen rondom dementie (psychogeriatrie) en de gevolgen van ziekten op het lichamelijke vlak (somatiek).

Ik heb zowel intramuraal als extramuraal gewerkt, dus zowel binnen een instelling als bij de mensen thuis. Vanaf 2006 heb ik een particuliere praktijk.