Werkwijze

Omdat ik niet gebonden ben aan de regels van een instelling, kan ik snel aansluiten bij uw vraag.
Ik kan helpen om problemen te ontrafelen en curatief aan te pakken. Het is een uitdaging om samen zaken in perspectief te zetten en mogelijkheden te zoeken om verder te kunnen.
Mijn werkwijze laat zich kenschetsen als: kortdurend, oplossingsgericht, inzichtgevend en structurerend.

Ik werk met meerdere behandelingsmethoden waaronder EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

werkw